VCP là một mẫu hình kinh điển của bậc thầy Mark Minervini. Bạn có thể tìm hiểu rõ về mô hình VCP từ bộ sách của Mark tại http://bit.ly/SachMarkMinervini:

  • Đặc điểm phổ biến nhất định hình nên cấu trúc giá kiến tạo (nghĩa là cổ phiếu chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc) là sự thu hẹp của độ biến động ở một số khu vực nhất định trong nền giá, mà ở đó khối lượng giảm đi đáng kể.
  • Mẫu hình VCP có độ biến động bị thu hẹp từ trái sang phải từ 2 đến 6 lần nhưng thông thường hầu hết mẫu hình VCP sẽ được hình thành qua 2 đến 4 lần thu hẹp. Quá trình thu hẹp liên tục bộ biến động giá luôn đi kèm với sự thu hẹp của khối lượng, một tín hiệu cho thấy nền giá đang được hoàn tất.
  • Theo quy tắc chung, mỗi lần thu hẹp liên tiếp thường thu hẹp khoảng một nữa của lần giảm trước đó.

Ví dụ: Một cổ phiếu ban đầu có thể giảm 25% từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất của nó. Sau đó, cổ phiếu này hồi phục đôi chút và giảm tiếp 15%. Tại thời điểm người mua tham gia trở lại, giá chỉ tăng đôi chút bên trong nền giá. Cuối cùng, nó giảm tiếp 8%.

Ví dụ mô hình VCP xuất hiện ở cổ phiếu C32
Ví dụ mô hình VCP xuất hiện ở cổ phiếu POW

Về tác giả

Viết nhận xét