VCP là một mẫu hình kinh điển của bậc thầy Mark Minervini. Bạn có thể tìm hiểu rõ về mô hình VCP từ bộ sách của Mark tại http://bit.ly/SachMarkMinervini:

  • Đặc điểm phổ biến nhất định hình nên cấu trúc giá kiến tạo (nghĩa là cổ phiếu chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc) là sự thu hẹp của độ biến động ở một số khu vực nhất định trong nền giá, mà ở đó khối lượng giảm đi đáng kể.
  • Mẫu hình VCP có độ biến động bị thu hẹp từ trái sang phải từ 2 đến 6 lần nhưng thông thường hầu hết mẫu hình VCP sẽ được hình thành qua 2 đến 4 lần thu hẹp. Quá trình thu hẹp liên tục bộ biến động giá luôn đi kèm với sự thu hẹp của khối lượng, một tín hiệu cho thấy nền giá đang được hoàn tất.
  • Theo quy tắc chung, mỗi lần thu hẹp liên tiếp thường thu hẹp khoảng một nữa của lần giảm trước đó.

Ví dụ: Một cổ phiếu ban đầu có thể giảm 25% từ đỉnh cao nhất đến đáy thấp nhất của nó. Sau đó, cổ phiếu này hồi phục đôi chút và giảm tiếp 15%. Tại thời điểm người mua tham gia trở lại, giá chỉ tăng đôi chút bên trong nền giá. Cuối cùng, nó giảm tiếp 8%.

Ví dụ mô hình VCP xuất hiện ở cổ phiếu C32
Ví dụ mô hình VCP xuất hiện ở cổ phiếu POW
Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét