Kênh giá là hai đường hỗ trợ và kháng cự song song chứa mọi hành động giá. Nó giống như mô hình hình chữ nhật, ngoại trừ mô hình chữ nhật xảy ra khi các đường hỗ trợ và kháng cự song song nằm ngang; còn đường kênh giá song song hoặc dốc lên hoặc dốc xuống. Như trường hợp của mô hình chữ nhật, cần có ít nhất hai đỉnh tạo ra đường kháng cự và phải có ít nhất hai đáy tạo ra đường hỗ trợ.

Tín hiệu bán của kênh giá tăng

Một sự phá vỡ xảy ra khi giá vượt lên trên đường kháng cự hoặc phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ. Đối với kênh giá có xu hướng tăng, thông thường tín hiệu bán được đưa ra khi giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ dốc lên.

Tín hiệu mua của kênh giá giảm

Một sự phá vỡ xảy ra khi giá vượt lên trên đường kháng cự hoặc phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ. Đối với kênh giá có xu hướng giảm, thông thường tín hiệu mua được đưa ra khi giá vượt lên trên đường kháng cự dốc xuống.

Tín hiệu mua và bán bên trong kênh giá

Bulkowski (2005) đề xuất mua khi giá chạm ngưỡng hỗ trợ và bán khi giá chạm ngưỡng kháng cự trong một kênh giá dốc lên; Tuy nhiên, ông khuyến nghị không nên mua vào ở ngưỡng kháng cự và mua tại hỗ trợ trong kênh giá dốc lên, thay vì chỉ làm điều đó trong kênh giá dốc xuống; ông cũng đề xuất thoát khỏi các giao dịch đóng cửa trên ngưỡng kháng cự hoặc dưới hỗ trợ khi nó đi trái ngược với hướng mà một nhà giao dịch đang mong đợi giá sẽ di chuyển để giao dịch có lãi.

Mục tiêu giá

Mặc dù Bulkowski (2005) không tính toán các thống kê về hiệu quả của kênh giá, nhưng ông cảm thấy rằng hiệu quả rất giống với các mô hình chữ nhật.

Biểu đồ minh họa kênh giá tăng

Biểu đồ trên của dầu thô Crude Oil ETN (OIL) cho thấy một kênh giá dốc lên với đường xu hướng hỗ trợ được tạo bởi 4 đáy và đường xu hướng kháng cự được tạo bởi 3 đỉnh. Tín hiệu bán được đưa ra khi giá đóng cửa vượt ra ngoài đường xu hướng hỗ trợ dốc lên.

Biểu đồ minh họa kênh giá giảm

Ví dụ về kênh giá dốc xuống được đưa ra ở trên với biểu đồ 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Đường kháng cự dốc xuống được thiết lập bởi 4 đỉnh và đường hỗ trợ dốc xuống được thiết lập bởi 3 đáy và đáy thứ 4 dường như là một sự phá vỡ giả đi xuống. Một khi giá phá vỡ lên trên đường kháng cự dốc xuống, thì một xu hướng tăng mới sẽ bắt đầu kéo dài trong 3 đỉnh dài.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Channels . Retrieved June 1, 2012, from http://www.thepatternsite.com/channels.html

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét