Mô hình giá Ván Cầu Nhảy

Mô hình giá Ván Cầu Nhảy có ba phần trên biểu đồ hàng tuần: “Ván Cầu Nhảy”, một sự tích lũy giá đi ngang với một đáy phẳng (tức là đường hỗ trợ) kéo dài trung bình khoảng 24 tuần; “Sự Lao Xuống”, là sự sụt giảm đáng kể dưới đường hỗ trợ xảy ra trong hơn một tuần và trung bình là mức giảm 26%; và cuối cùng là “Sự Phục Hồi”, tức là một đợt di chuyển ngược trở lại đạt đến vùng giá của ván lặn trong 63% thời gian (Bulkowski, 2010).

Khoảng thời gian và giá di chuyển trung bình của Ván Cầu Nhảy

Tín hiệu mua được đề nghị

Tín hiệu mua được đưa ra hai tuần sau khi mức thấp nhất của đợt lao dốc được ghi nhận. Đáy thấp nhất có nghĩa là thanh giá trước và thanh giá sau nó có đáy cao hơn và thường là đỉnh cao hơn. Khi thanh giá hàng tuần sau mức đáy thấp nhất đã hoàn thành hành động giá của nó trong tuần và duy trì đáy thấp cao hơn, thì tuần tiếp theo, một nhà giao dịch sẽ mua vào lúc mở cửa. Vì 64% số lần lao dốc quay trở lại vùng giá của Ván Cầu Nhảy, nên việc bán ra ở mức giá của Ván Lặn là một lựa chọn, mặc dù Bulkowski (2010) gợi ý rằng các nhà giao dịch “hãy giữ giao dịch miễn là xu hướng tăng tiếp tục.”

Ví dụ minh họa mô hình giá Ván Cầu Nhảy

Biểu đồ hàng tuần ở trên của Intel (INTC) minh họa sự đảo ngược của mô hình giá Ván Cầu Nhảy. Giá tích lũy tại một vùng hỗ trợ trong 21 tuần, sau đó một thanh giá lớn hàng tuần giảm xuống, tiếp theo là thanh giá của tuần tiếp theo tạo ra một mức thấp mới. Tuần tiếp theo thiết lập mức thấp cao hơn với mức đóng cửa cao hơn, điều đó có nghĩa là tuần trước đó đã được thiết lập là mức thấp. Sử dụng các quy tắc cho mô hình, một nhà giao dịch sẽ mua vào đầu tuần mới sau tuần trước đó đã thiết lập mức thấp cao hơn.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Diving Board . Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/DivingBoard.html

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét