Mô hình nêm mở rộng

Mô hình nêm mở rộng tương tự như hình thành đỉnh và đáy mở rộng ngoại trừ cả hai đường kháng cự và hỗ trợ đều có xu hướng đi lên (nêm mở rộng tăng dần) hoặc cả hai đều có xu hướng đi xuống (nêm mở rộng giảm dần). Là một mô hình mở rộng, phạm vi giá (cao trừ thấp) của mô hình tăng lên khi hình thành mô hình, tạo ra giống cái “loa phát thanh”.

Mô hình nêm mở rộng tăng dần

Mô hình nêm mở rộng tăng dần xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn; mỗi đỉnh và đáy nên hình thành ít nhất 03 lần để tạo ra hỗ trợ thích hợp (đường vẽ bên dưới đáy, dốc lên và sang phải) và kháng cự (đường vẽ phía trên đỉnh, dốc lên và sang phải, thậm chí còn dốc hơn đường hỗ trợ).

Hướng phá vỡ và trung bình mức tăng và giảm tối đa của mô hình nêm tăng dần

Thông thường (73% thời gian) giá phá vỡ là giảm; tuy nhiên, dự đoán tốt nhất cho hướng của phá vỡ là 76% xảy ra theo hướng mà giá đi vào mô hình (Bulkowski, 2005). Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự (kích hoạt tín hiệu mua), giá có mức tăng tối đa trung bình là 38% trước khi có bất kỳ sự điều chỉnh nào từ 20% trở lên; Khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (kích hoạt tín hiệu bán), giá có mức giảm trung bình tối đa là 17% trước khi xu hướng điều chỉnh ngược lại hướng phá vỡ 20% (Bulkowski, 2005). Lưu ý rằng Bulkowski (2005) đề xuất các nhà giao dịch liều lĩnh chỉ hành động dựa trên các tín hiệu mua khi giao dịch bên trong mô hình, cụ thể là các nhà giao dịch nên mua khi chạm hỗ trợ lần 3 thành công và bán khi chạm vào ngưỡng kháng cự; nhưng không được bán bên trong mô hình nêm mở rộng tăng dần.

Mô hình mở rộng duy nhất mà Kirkpatrick & Dahlquist đề xuất giao dịch là mô hình nêm mở rộng tăng dần sẽ phá vỡ theo chiều tăng do tỷ lệ thất bại không đáng kể của nó (2010, trang 320).

Mô hình nêm mở rộng giảm dần

Mô hình nêm mở rộng giảm dần xảy ra khi cả ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đều có xu hướng giảm và về bên phải và phạm vi giá đang mở rộng theo thời gian.

Hướng phá vỡ và trung bình mức tăng và giảm tối đa của mô hình nêm giảm dần

Giá trong mô hình nêm mở rộng giảm dần phá vỡ lên khoảng 79% thời gian; Khi giá phá vỡ lên trên, giá có thể tăng tối đa trung bình là 33% trước khi đảo chiều lần đầu 20%; và khi giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ, giá giảm tối đa trung bình là 20% (Bulkowski, 2005).

Mục tiêu giá

Bulkowski (2008) đưa ra các mục tiêu giá được tính toán dựa trên nghiên cứu biểu đồ trong quá khứ của ông về các mẫu hình nêm mở rộng tăng dần và giảm dần như sau:

Mô hình nêm tăng dần phá vỡ lên trên:
Giá phá vỡ trên kháng cự + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*69%)

Mô hình nêm tăng dần phá vỡ xuống dưới (2 lựa chọn):
Giá thấp nhất của mô hình hoặc giá phá vỡ dưới giá hỗ trợ + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*58%)

Mô hình nêm giảm dần phá vỡ lên trên (2 lựa chọn):
Giá cao nhất của mô hình hoặc giá phá vỡ trên kháng cự + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*79%)

Mô hình nêm giảm dần phá vỡ xuống dưới:
Giá phá vỡ dưới giá hỗ trợ – ((Giá cao nhất mô hình – Giá thấp nhất mô hình)*36%)

Biểu đồ minh họa mô hình nêm tăng dần

Biểu đồ trên của Microsoft (MSFT) cho thấy một mô hình nêm mở rộng tăng dần điển hình với phá vỡ xuống dưới (xảy ra khoảng 3/4 thời gian). Hình nêm có ít nhất 3 đỉnh cao dần và 4 đáy cao dần. Khi giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ của xu hướng tăng, giá sẽ tăng trở lại mức phá vỡ. Theo Bulkowski (2005), hiện tượng điều chỉnh này xảy ra khá thường xuyên, 57% thời gian. Một đặc điểm thú vị khác của biểu đồ này là đường hỗ trợ xu hướng tăng đã trở thành đường kháng cự xu hướng tăng sau khi sự phá vỡ khỏi mô hình xảy ra.

Mô hình biểu đồ minh họa mô hình nêm giảm dần

Biểu đồ trên của Home Depot (HD) cho thấy giá giảm theo hình nêm mở rộng giảm dần. Một khía cạnh đáng chú ý của biểu đồ này là có một gợi ý định hướng rằng sự phá vỡ sẽ đi lên khi giá không thể giảm trở lại đường hỗ trợ xu hướng giảm. Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), “sự suy giảm một phần” này dự đoán hướng đi lên của một nêm mở rộng giảm dần 87% thời gian, theo nghiên cứu của Bulkowski (2005).

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Ascending Broadening Wedge. Retrieved June 1, 2012, from http://www.thepatternsite.com/abw.html
  5. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Descending Broadening Wedges  Retrieved June 1, 2012, from http://www.thepatternsite.com/dbw.html

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét