Mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đỉnh – Closing Price Reversal Top

Mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đỉnh xảy ra trong một xu hướng tăng. Thanh giá đảo chiều của mô hình thường tăng lên lúc mở cửa so với giá đóng cửa của ngày hôm trước và sau đó giảm xuống khi đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước. Yêu cầu chính là giá đóng cửa của mô hình phải gần mức thấp và thấp hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Lưu ý rằng mô hình này không cho thấy nhiều sức mạnh từ người bán như mô hình đảo chiều quan trọng vì người bán không thể tạo mức thấp hơn. Trên thực tế, về mặt kỹ thuật, vì mức cao của thanh đảo chiều giá đóng cửa có mức cao hơn và có mức thấp hơn, nên xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Trên thực tế, đặc điểm giảm giá duy nhất là người bán từ chối mức cao hơn và giá đóng cửa gần mức thấp. Sự đảo chiều của giá đóng cửa ở đỉnh gần tương đương với phiên bản nến được gọi là mô hình mây đen bao phủ – “Dark Cloud Cover“.

Mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đáy – Closing Price Reversal Bottom

Mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đáy xảy ra trong một xu hướng giảm.Thanh giá đảo chiều của mô hình thường giảm xuống lúc mở cửa bên dưới giá đóng cửa của ngày hôm trước và sau đó tăng lên trong suốt cả ngày, đóng cửa trong thanh giá của ngày hôm trước. Yêu cầu chính là giá đóng cửa của mô hình phải gần mức cao của chính nó và cao hơn giá đóng cửa của ngày trước đó. Mô hình này không cho thấy nhiều sức mạnh từ người mua như mô hình đảo chiều quan trọng vì người mua không thể tạo mức cao hơn. Hơn nữa, bởi vì thanh đảo chiều giá đóng cửa có mức cao thấp hơn và có mức thấp hơn, nên xu hướng giảm về mặt kỹ thuật vẫn còn nguyên vẹn. Trên thực tế, thuộc tính tăng giá duy nhất là người mua đã từ chối mức thấp nhất thấp hơn và giá đóng cửa gần mức cao. Sự đảo chiều của giá đóng cửa ở mức đáy gần tương đương với phiên bản nến được gọi là mô hình xuyên thấu – “Piercing Pattern.

Mô hình biểu đồ minh họa mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đỉnh

Biểu đồ phía trên của ETF Trái phiếu Kho bạc 20 năm (TLT) minh họa đỉnh được hình thành bởi mô hình giá đảo chiều đóng cửa ở đỉnh. 6 ngày của đỉnh cao hơn và đáy cao hơn tạo thành xu hướng tăng. Thanh giá của mô hình mở ra với khoảng trống GAP tăng lên tạo mức cao hơn, nhưng giá nhanh chóng giảm xuống trong cả ngày, đóng cửa gần mức thấp và đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức đóng cửa của ngày hôm trước. Giá bắt đầu một xu hướng giảm mới từ đó.

Mô hình biểu đồ minh họa mô hình giá đóng cửa đảo chiều ở đáy

Mô hình giá đóng cửa đảo chiều được hiển thị ở đáy trên biểu đồ phía trên của S&P 500 ETF (SPY). Có một xu hướng giảm trước đó là 5 thanh với đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Thanh đảo chiều giá đóng cửa mở ra dưới mức thấp nhất của ngày hôm trước, giá di chuyển thấp hơn một chút và tìm thấy người mua. Sau đó, người mua đẩy giá đóng cửa lên gần mức cao và cao hơn nhiều so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html

Copyright @ www.finvids.com

How to make money online with Affiliate Marketing

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét