Mô hình giá Đỉnh Kim Cương

Mẫu hình giá Kim Cương trên và dưới “<>” bao gồm một mẫu hình mở rộng “<” trong đó phạm vi giá tăng dần theo chiều cao từ trái sang phải, theo sau là hình tam giác “>” trong đó phạm vi giá thu hẹp chiều cao từ trái sang phải. Đỉnh Kim Cương được phân biệt bởi xu hướng giá tăng trước khi hình thành viên kim cương; ngược lại, đáy kim cương được phân biệt bởi xu hướng giá giảm trước khi hình thành viên kim cương. Đột phá di chuyển lên trên xảy ra khi giá vượt qua đường kháng cự dốc xuống (độ dốc trên cùng “\” của tam giác “>”).

Mô hình Đáy Kim Cương

Một đột phá di chuyển xuống dưới xảy ra khi giá xuyên qua bên dưới đường hỗ trợ dốc lên (độ dốc đáy “/”của tam giác “>”).

Hướng phá vỡ mô hình giá Đỉnh Kim Cương

Hướng phá vỡ mô hình giá Đáy Kim Cương

Nghiên cứu của Bulkowski (2005) chỉ ra rằng Đỉnh Kim Cương bị phá vỡ xuống dưới 69% thời gian và Đáy Kim Cương phá vỡ lên trên 69% thời gian. Phần lớn (58%) Đỉnh Kim Cương bắt đầu bằng “xu hướng tăng mạnh”, điều này làm tăng khả năng phá vỡ giá xuống và phản ánh xu hướng tăng giá trước đó (tức là 82% thời gian xu hướng giảm ít nhất sẽ xảy ra tương tự như % khi giá đi lên dẫn đến Đỉnh Kim Cương) (Kirkpatrick & Dahlquist, 2010, trang 321). Bulkowski (2005) nhấn mạnh rằng mô hình Đáy Kim Cương với sự đột phá di chuyển xuống dưới được xếp hạng là một trong những mô hình hoạt động tốt nhất.

Mức tăng và giảm đột phá trung bình tối đa của Diamond Top

Mức tăng và giảm đột phá trung bình tối đa của Diamond Bottom

Tỷ lệ di chuyển phần trăm giá tối đa trung bình dự kiến ​​trước khi di chuyển ngược xu hướng 20% ​​của mô hình Đỉnh Kim Cương là 27% đối với điểm đột phá đi lên và 21% đối với điểm đột phá đi xuống; trong khi mô hình Đáy Kim Cương có mức di chuyển giá tối đa trung bình là 36% đối với điểm phá vỡ đi lên và 21% đối với điểm phá vỡ đi xuống (Bulkowski, 2005).

Mục tiêu giá

Kirkpatrick & Dahlquist đưa ra các đề xuất giao dịch trên đỉnh và đáy của viên kim cương: mục tiêu giá thường giống với khoảng cách giá đã di chuyển để đạt được mô hình kim cương; tuy nhiên, nếu giá di chuyển chậm sau khi phá vỡ, thì nên đóng vị thế hoặc thực hiện các điểm dừng bảo vệ chặt chẽ (2010, trang 322). Bulkowski (2008) đưa ra các mục tiêu đột phá chính xác hơn:

Mục tiêu giá đột phá hướng lên của Đáy Kim Cương: Giá đột phá + ((Đỉnh cao nhất của mô hình kim cương – Đáy thấp nhất của mô hình kim cương) * 81%)

Mục tiêu giá phá vỡ hướng xuống của Đáy Kim Cương: Giá đột phá  ((Đỉnh cao nhất của mô hình kim cương – Đáy thấp nhất của mô hình kim cương) * 63%)

Mục tiêu giá đột phá hướng lên của Đỉnh Kim Cương: Giá đột phá + ((Đỉnh cao nhất của mô hình kim cương – Đáy thấp nhất của mô hình kim cương) * 69%)

Mục tiêu giá phá vỡ hướng xuống của Đỉnh Kim Cương: Giá đột phá  ((Đỉnh cao nhất của mô hình kim cương – Đáy thấp nhất của mô hình kim cương) * 76%)

Ví dụ minh họa mô hình giá Đỉnh Kim Cương

Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) minh họa một đợt tăng giá mạnh với Đỉnh Kim Cương và sau đó là đợt giảm giá mạnh. Phần mở rộng của mô hình có ba đỉnh tạo ra đường kháng cự dốc lên và hai đáy tạo ra đường hỗ trợ dốc xuống. Tương tự, phần tam giác của mô hình có ba đỉnh tạo ra đường kháng cự dốc xuống và hai đáy tạo ra các điểm để tạo ra đường hỗ trợ hướng lên. Lưu ý rằng nếu một nhà giao dịch sử dụng mục tiêu giá là khoảng cách của bước tăng trước đó trừ đi giá đột phá, thì nhà giao dịch đó sẽ bỏ lỡ lợi nhuận trừ khi họ sử dụng mức dừng lỗ chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu họ sử dụng mục tiêu giá thận trọng hơn của Bulkowski, nhà giao dịch sẽ chốt được một khoản lợi nhuận tốt.

Ví dụ minh họa mô hình giá Đáy Kim Cương

Biểu đồ trên của Cisco Systems (CSCO) cho thấy một Đáy Kim Cương rất chặt chẽ với sự bứt phá đi lên. Sau hai ngày giá giảm mạnh, phạm vi giá bắt đầu mở rộng tạo ra một nửa mô hình mở rộng của viên kim cương và sau đó phạm vi giá bắt đầu thu hẹp lại tạo ra phần tam giác của viên kim cương. Trong ví dụ này, khoảng cách giá di chuyển xuống dưới cộng với giá đột phá của Đáy Kim Cương sẽ dẫn đến một giao dịch thành công.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. Trang web mẫu. (2005). Đáy kim cương của Bulkowski . Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012, từ http://thepatternsite.com/diamondb.html
  5. Trang web mẫu. (2005). Ngọn kim cương của Bulkowski . Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2012, từ http://thepatternsite.com/diamondt.html

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét