Mô hình Tăng dần góc phải mở rộng – Broadening Right Angled Ascending Pattern

Mô hình Tăng dần góc phải mở rộng giống như hình Đỉnh và Đáy mở rộng, ngoại trừ việc một đường xu hướng kháng cự hoặc hỗ trợ nằm ngang. Mô hình Tăng dần góc phải mở rộng có một đường hỗ trợ nằm ngang và một đường kháng cự tăng dần.

Mô hình Giảm dần góc phải mở rộng – Broadening Right Angled Descending Pattern

Ngược lại, mô hình Giảm dần góc phải mở rộng có đường kháng cự trên cao nằm ngang và đường xu hướng hỗ trợ giảm dần.

Hướng phá vỡ của mô hình Ascending Broadening Right-Angled Breakout Direction

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), xu hướng giá trước khi có mô hình Tăng dần theo góc phải mở rộng thường là xu hướng tăng (67% thời gian) so với xu hướng giảm (33%) và giá phá vỡ ra khỏi mô hình theo hướng giảm xuống 66 % thời gian so với phá vỡ tăng lên 34% thời gian.

Hướng phá vỡ của mô hình Descending Broadening Right-Angled Breakout Direction

Mô hình Giảm dần góc phải mở rộng phá vỡ theo hướng tăng lên 51% thời gian so với giảm 49% thời gian (Bulkowski, 2005).

Những đặc điểm quan trọng của mô hình Broadening Right-Angled Patterns

Bulkowski (2005) cho rằng những đặc điểm sau đây làm tăng hiệu quả của cả mô hình góc phải mở rộng tăng dần và giảm dần:

  • Mô hình tăng dần hoạt động tốt nhất trong các xu hướng dưới ba tháng; Mô hình giảm dần hoạt động tốt nhất trong các xu hướng kéo dài hơn ba tháng.
  • Các mẫu tăng dần cao thì hiệu quả hơn các mẫu tăng dần thấp.

Mục tiêu giá

Đối với mục tiêu giá, chiều cao của mô hình tăng dần hoặc giảm dần góc phải mở rộng sẽ được cộng vào điểm phá vỡ bên trên mức kháng cự hoặc được trừ vào điểm phá vỡ bên dưới hỗ trợ để đạt được mục tiêu giá. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) đưa ra các mục tiêu giá sau được tính toán từ nghiên cứu biểu đồ lịch sử của mình:

Mô hình Tăng dần góc phải mở rộng phá vỡ lên trên:
Giá phá vỡ trên kháng cự + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*68%)

Mô hình Tăng dần góc phải mở rộng phá vỡ xuống dưới:
Giá phá vỡ dưới giá hỗ trợ + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*32%)

Mô hình Giảm dần góc phải mở rộng phá vỡ lên trên:
Giá phá vỡ trên kháng cự + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*63%)

Mô hình Giảm dần góc phải mở rộng phá vỡ xuống dưới:
Giá phá vỡ dưới giá hỗ trợ + ((Giá cao nhất của mô hình – Giá thấp nhất của mô hình)*44%)

Biểu đồ minh họa mô hình Broadening Right-Angled Ascending

Biểu đồ trên của Microsoft (MSFT) minh họa một mô hình tăng dần góc phải mở rộng trong đó giá đi vào từ phía trên (chỉ xảy ra 1/3 thời gian) và thoát ra bên dưới (xảy ra 2/3 thời gian). Sử dụng chiều cao điển hình của mẫu trừ đi giá phá vỡ sẽ dẫn đến giao dịch thất bại; tuy nhiên sử dụng chiều cao của mẫu Bulkowski nhân với 32% sẽ dẫn đến giao dịch có lãi.

Biểu đồ minh họa mô hình Broadening Right-Angled Descending

Biểu đồ trên của AT&T (T) minh họa một mô hình giảm dần góc phải mở rộng thành công với phá vỡ hướng lên. “Thành công” được nhấn mạnh bởi vì theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), góc phải mở rộng giảm dần với sự phá vỡ hướng lên là hình thái tồi tệ nhất trong số 23 mẫu về hiệu suất. Tuy nhiên, việc sử dụng hai công thức mục tiêu giá, bao gồm chiều cao điển hình cộng với giá đột phá sẽ dẫn đến lợi nhuận.

Biểu đồ cụ thể này thú vị vì một lý do khác – khi giá không phục hồi trở lại đường xu hướng ngược lại từ nơi chúng vừa bật ra, mà quay trở lại đường xu hướng từ khi chúng đến, thì điều này có thể rất gợi ý về hướng của đột phá. Tuy nhiên, gợi ý đầu tiên là một gợi ý sai khi giá tăng khỏi hỗ trợ xu hướng giảm và tăng lên nửa chừng trước khi đảo chiều. Thông thường, một nhà giao dịch sẽ mong đợi giá phá vỡ theo xu hướng giảm, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, gợi ý tiếp theo xảy ra khi giá chỉ lùi một phần ba xuống dưới mức kháng cự trên; điều này cho thấy rằng người mua đã nhập cuộc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Kỳ vọng tăng giá này đã được thực hiện khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự trên cao và tăng cao hơn.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Broadening Formations, Right-Angled and Ascending . Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/rabfa.html
  5. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Right-Angled and Descending Broadening Formations . Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/rabfd.html

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét