Mô hình 2 đáy

Mô hình 2 đáy trông giống như chữ “W”. 2 đáy được hình thành khi một mức thấp mới được tạo ra (đáy) và sau đó là giai đoạn tăng giá; phần giữa của chữ “W” được gọi là đỉnh giữa.

Môi liên quan giữa đáy phải và trái

Khoảng thời gian giữa 2 đáy

Theo Bulkowski (2008), hai mức giá đáy nên cách nhau 2-5% và nên cách nhau trong khoảng thời gian từ 2 đến 6 tuần; nếu kéo dài hơn 8 tuần thì thành công của mô hình rất thấp; cũng cần lưu ý rằng 2 đáy hoạt động tốt nhất khi chúng xảy ra trong 1/3 của mức giá thấp nhất hàng năm. Khi giá xuyên thủng ở trên mức giá được thiết lập bởi đỉnh giữa, thì tín hiệu mua sẽ xuất hiện. Nhiều nguồn được trích dẫn trên trang web này nhấn mạnh rằng giá đỉnh ở giữa phải được xuyên thủng thì tín hiệu mua hợp lệ mới được kích hoạt.

Tâm lý giao dịch của mô hình 2 đáy

Tâm lý giao dịch của mô hình 2 đáy được đưa ra: Đáy đầu tiên của mô hình chỉ là sự tiếp nối của xu hướng giảm trước đó và là mức thấp mới hơn. Đỉnh giữa của 2 đáy là mức điều chỉnh dự kiến ​​sau mức thấp nhất. Tuy nhiên, rắc rối nảy sinh khi giá di chuyển xuống từ đỉnh giữa và cố gắng tạo thêm một mức thấp khác cho xu hướng giảm. Các nhà giao dịch đã có thể đẩy giá dần dần xuống thấp hơn nữa, nhưng khi giá không giảm qua mức thấp trước đó, các nhà giao dịch trở nên lo lắng. Khi mức cao của đỉnh giữa bị xuyên thủng, các nhà giao dịch coi xu hướng giảm là kết thúc. Giá đã không thể tạo mức thấp hơn (tạo ra 1 đáy thấp hơn là một trong những định nghĩa của xu hướng giảm) và bây giờ kể từ khi mức cao của đỉnh giữa (về mặt kỹ thuật là mức cao) đã bị phá vỡ lên trên, bây giờ một mức cao mới đã được tạo ra (tạo ra 1 đỉnh cao hơn là một trong những định nghĩa của xu hướng tăng). Bây giờ xu hướng giảm đã bị phá vỡ và một xu hướng tăng mới đã được tạo ra, người ta kỳ vọng rằng các nhà giao dịch sẽ dồn vào xu hướng tăng mới và giá sẽ tăng cao hơn.

Mục tiêu giá

Khi tính toán mục tiêu giá sau khi tín hiệu mua được đề xuất, Bulkowski (2008) đề xuất công thức sau:

Mục tiêu giá của mô hình 2 đáy:
Giá của đỉnh giữa + ((Giá của đỉnh giữa – Giá thấp nhất của 2 đáy)*66%)

4 loại mô hình 2 đáy

Có 4 loại mô hình 2 đáy gợi ý: Adam & Adam, Adam & Eve, Eve & Adam, và Eve & Eve. Các thanh giá đáy có hình chữ “V” nhọn, thường là các sự kiện trong ngày, được gọi là “Adam”. Trong khi đó, các chữ “U” được làm tròn thường là các thanh đáy của nhiều ngày được gọi là “Eve”.

Mô hình 2 đáy Eve & Eve

2 Đáy Eve & Eve (EE) bao gồm 2 đáy hình chữ “U” nhiều ngày. Nghiên cứu của Bulkowski cho rằng trong 4 loại mô hình 2 đáy, mô hình Eve & Eve là hiệu quả nhất, với mức cao nhất trung bình (trước bất kỳ mức điều chỉnh nào từ 20% trở lên) sau khi giá phá vỡ của mô hình là 40% (2005) .

Biểu đồ minh họa mô hình 2 đáy Eve & Eve

Biểu đồ minh họa Eve & Eve ở trên của Procter & Gamble (PG) cho thấy 2 đáy chữ “U”. Ngoại trừ một thanh giá bất thường, đáy đầu tiên được tạo bởi bốn thanh tạo ra một đáy tròn. Giá đi lên một cách nhẹ nhàng tạo ra một đỉnh tròn ở giữa và sau đó đi xuống tạo ra một đáy bằng phẳng khác bao gồm khoảng một tuần hành động giá. Khoảng nhảy GAP giá tăng lên và mức giá được tạo bởi đỉnh ở giữa đã bị xuyên thủng cho tín hiệu mua. Trong minh họa này, không có sự điều chỉnh sau khi phá vỡ, giá tiếp tục tăng cao hơn.

Mô hình 2 đáy Adam & Adam

2 Đáy Adam & Adam (AA) bao gồm 2 chữ “V” nhọn. Nghiên cứu của Bulkowski cho rằng trong số 4 loại mô hình 2 đáy, mô hình Adam & Adam là kém hiệu quả nhất; tuy nhiên, mô hình AA vẫn thành công, mức cao nhất trung bình (trước mức điều chỉnh 20% trở lên) sau khi giá phá vỡ của mô hình là 35%.

Biểu đồ minh họa mô hình 2 đáy Adam & Adam

Biểu đồ phía trên của S&P 500 ETF minh họa mô hình 2 đáy Adam & Adam. Mô hình 2 đáy đi trước bởi một xu hướng giảm và một đợt giảm giá mạnh trong hai ngày tạo thành đáy đầu tiên, tiếp theo là một đợt điều chỉnh hai tuần đi lên trước khi lại một lần nữa di chuyển xuống. Đáy thứ hai bao gồm ba ngày nhưng được nhấn mạnh bằng một thanh giá dài sắt nhọn kiểm tra vùng giá thấp của đáy đầu tiên. Giá một lần nữa tăng cao hơn, vượt qua các đỉnh cao ở giữa và kích hoạt tín hiệu mua. Tuy nhiên, thường là 2/3 thời gian, giá điều chỉnh sau khi phá vỡ (Bulkowski, 2008). Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh rất điển hình này, giá sẽ tăng cao hơn nữa.

Mô hình 2 đáy Adam & Eve

Mô hình 2 đáy Adam & Eve (AE) bao gồm đáy hình chữ “V” nhọn, tiếp theo là hình chữ “U” tròn hơn. Nghiên cứu của Bulkowski (2005) cho rằng mô hình 2 đáy AE là mô hình hoạt động tốt thứ hai trong số 4 mô hình 2 đáy với mức tăng trung bình là 37% sau khi xác nhận giá đã phá vỡ trước khi xảy ra bất kỳ sự điều chỉnh nào từ 20% trở lên.

Biểu đồ minh họa mô hình 2 đáy Adam & Eve

Biểu đồ trên của Boeing (BA) minh họa mô hình 2 đáy điển hình của Adam & Eve. Đáy đầu tiên là sắc nhọn và chỉ bao gồm hai ngày; tuy nhiên, đáy thứ hai chứa năm thanh giá có cùng mức hỗ trợ giá thấp và từ từ bắt đầu tăng lên. Trong phân tích kỹ thuật, khi một đường kháng cự bị xuyên thủng, nó sẽ trở thành hỗ trợ mới. Mức cao của đỉnh giữa bị xuyên thủng và do đó tín hiệu mua được đưa ra. Giá tăng, nhưng sau đó thì bắt đầu giảm điều chỉnh. Đây là điển hình theo nghiên cứu của Bulkowski, cho rằng 2 đáy AE sẽ hồi lại sau khi đột phá 59% thời gian (2005). Khi giá chạm đến mức kháng cự trước đó, quá trình điều chỉnh hoàn tất và mức kháng cự chuyển sang hỗ trợ và giá di chuyển tăng lên tiếp từ đó.

Mô hình 2 đáy Eve & Adam

Mô hình 2 đáy Eve & Adam (EA) bao gồm một đáy chữ “U” tròn, tiếp theo là một đáy “V” nhọn. Nghiên cứu của Bulkowski (2005) cho rằng mô hình hai đáy EA là hoạt động tốt thứ ba trong số 4 mô hình 2 đáy với mức tăng trung bình là 37% sau khi xác nhận giá đã phá vỡ trước khi xảy ra bất kỳ sự điều chỉnh nào từ 20% trở lên.

Biểu đồ minh họa mô hình 2 đáy Eve & Adam

Biểu đồ phía trên của Consumer Staples SPDR ETF (XLP) minh họa mô hình 2 đáy Eve và Adam được sửa đổi. Một xu hướng giảm bắt đầu mô hình cũng chứa khoảng trống giá, thường là giảm, nằm trong xu hướng giảm đó. Đáy đầu tiên của mô hình 2 đáy là một đáy cong mềm mại thiết lập vùng hỗ trợ. Tiếp theo là giá di chuyển lên cao hơn tạo đỉnh giữa và lấp đầy khoảng trống. Nó trông giống như một đáy “Eve” khác bắt đầu hình thành chính nó; tuy nhiên, đáy nhọn chữ “V” kết thúc bởi 2 hành động giá giảm mạnh. Giá tạo đáy thường nằm trong khoảng 5% so với giá đáy khác. Giá tăng cao hơn khi tiếp cận đỉnh cao ở giữa. Tín hiệu mua được báo hiệu khi đỉnh cao ở giữa bị xuyên thủng. Giá tăng với một thanh giá tăng lớn vào ngày sau khi đóng cửa đầu tiên trên mức cao đỉnh giữa. Thông thường, có một sự điều chỉnh sau khi phá vỡ; Theo nghiên cứu của Bulkowski cho thấy là 57% thời gian (2005). Tuy nhiên, trong ví dụ này không có sự điều chỉnh, giá đã tăng vọt lên rất cao.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html
  4. The Pattern Site. (2005). Bulkowski’s Eve & Eve Double Bottoms  Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/eedb.html
  5. The Pattern Site. (2005). Adam & Adam Double Bottoms. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/aadb.html
  6. The Pattern Site. (2005). Adam & Eve Double Bottoms. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/aedb.html
  7. The Pattern Site. (2005). Eve & Adam Double Bottoms. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/eadb.html

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét