Mô hình nến High Price Gapping Play tăng giá tiếp diễn

Mô hình nến Tạo Khoảng Trống Giá Cao xảy ra khi có một nến tăng giá mạnh theo sau bởi một vài nến có thân nhỏ hoạt động như một khoảng thời gian tích lũy, và sau đó được hoàn thành bởi một nến tăng giá tạo khoảng trống GAP tăng từ vùng tích lũy thân nến thực nhỏ. Nison (1991, p. 132) lưu ý rằng vùng tích lũy thân nến nhỏ không nên được tạo thành từ nhiều hơn 11 nến.

Mô hình nến Low Price Gapping Play giảm giá tiếp diễn

Mô hình nến Tạo Khoảng Trống Giá Thấp xảy ra khi một vùng tích lũy của các thân nến nhỏ theo sau một xu hướng giảm giá và sau đó một nến gim giá khác tạo khoảng trống GAP giảm bên dưới vùng tích lũy của thân nến thực nhỏ cho thấy tiếp tục xu hướng giảm.

Ví dụ minh họa mô hình nến High Price Gapping Play

Một ví dụ về High Price Gapping Play được thể hiện trên biểu đồ trên của Bank of America (BAC). Một nến tăng giá lớn được theo sau bởi bốn nến thân nhỏ tạo ra một vùng tích lũy. Sau đó, một nến tăng giá lớn tạo khoảng trống GAp tăng từ khu vực tích lũy và tiếp tục xu hướng tăng.

Ví dụ minh họa mô hình nến Low Price Gapping Play

Biểu đồ trên của Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) minh họa mô hình Low Price Gapping Play. Sau một thân nến giảm giá lớn, ba thân nến giảm giá nhỏ tạo ra một khoảng thời gian tích lũy. Xu hướng giảm tiếp tục khi một nến giảm giá lớn tạo khoảng trống GAP giảm bên dưới vùng tích lũy.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét