Nến tăng và giảm giá

Khi giá đóng cửa của nến lớn hơn giá mở cửa, thì nến đó là nến tăng giá và được biểu thị bằng thân nến màu trắng hoặc xanh lá cây. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thì nến đó là nến giảm giá và được biểu thị bằng thân nến màu đen hoặc đỏ. Trong toàn bộ trang web finvids.com, các từ nến tăng giá (được hiển thị bằng nến màu xanh lá cây) và nến giảm giá (được hiển thị bằng nến màu đỏ) sẽ được sử dụng.

Thân nến thực và bóng nến trên và bóng nến dưới

Khu vực hình chữ nhật giữa giá mở cửa và đóng cửa của một phiên giao dịch được gọi là thân nến thực . Các đường mỏng trông giống như bấc nến phía trên và phía dưới thân nến được gọi là bóng nến. Bóng phía trên thân nến thực được gọi là bóng nến trên, đầu trên của bóng trên tương ứng với mức giá cao của phiên giao dịch và bóng bên dưới thân nến thực được gọi là bóng nến dưới, trong đó đầu dưới của bóng dưới tương ứng với mức giá thấp của phiên giao dịch.

Nến tăng giá

Khi thảo luận về các phiên giao dịch dựa trên ngày giao dịch (sáng đến chiều), nói chung, hai thời điểm quan trọng nhất trong ngày giao dịch là mở cửa và đóng cửa. Giá mở cửa và giá đóng cửa tạo nên thân nến thực; do đó, phần quan trọng nhất của nến là thân nến. Bằng cách nhìn vào một thanh nến, một người có thể nhanh chóng biết liệu các nhà giao dịch có háo hức mua suốt cả ngày hay không (những người đầu cơ giá lên chiếm ưu thế trong ngày giao dịch) – thanh nến có màu xanh hoặc liệu các nhà giao dịch có háo hức bán suốt cả ngày hay không (những người đầu cơ giá xuống chiếm ưu thế trong ngày giao dịch) ) – thanh nến có màu đỏ. Bằng cách nhìn vào kích thước của thân nến thực, nhà giao dịch có thể biết liệu phe mua có kiểm soát đáng kể trong ngày giao dịch (cây nến cao màu xanh lá cây) hay chỉ phụ trách vừa phải trong ngày giao dịch (cây nến nhỏ màu xanh lá cây). Tương tự, nếu một nhà giao dịch nhìn thấy một cây nến lớn màu đỏ, họ có thể cho rằng áp lực bán của phe gấu đã áp đảo phe mua trong ngày; tuy nhiên, nếu nến rất nhỏ và có màu đỏ, thì người giao dịch có thể thấy rằng phe gấu chỉ mạnh hơn một chút so với phe bò vào ngày hôm đó. Tóm lại, thân nến có thể tóm tắt kết quả của một khoảng thời gian giao dịch một cách dễ nhìn – màu xanh lá cây = phe mua thắng phiên giao dịch, màu đỏ = phe bán thắng phiên giao dịch; và chiều cao của ngọn nến bằng với biên độ chiến thắng của phe mua hoặc phe bán.

Nến giảm giá

Steve Nison (1994) cho rằng “để một cây nến [tăng giá] có ý nghĩa, một số nhà giao dịch nến Nhật Bản tin rằng thân nến phải dài ít nhất gấp ba lần thân nến của ngày hôm trước.” (tr. 20). Roads (2008) gợi ý như sau: “xác định khu vực được bao phủ bởi sự khác biệt giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Nếu ít nhất 90% diện tích được bao phủ bởi sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp, thì bạn có một cây nến trắng dài” (trang 76). Một ví dụ về định nghĩa của gói biểu đồ máy tính là: “Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa; Thân nến nó dài hơn mỗi cái bóng; Phần thân nến của nó dài hơn kích thước thân nến trung bình được tính cho số lượng nến trước đó” (ThinkorSwim, 2011).

Mô hình nến Marubozu tăng giá

Có rất nhiều dạng đặc biệt của nến tăng giá. Đầu tiên là một nến tăng giá rất mạnh được gọi là Marubozu tăng giá . Bản dịch thô của Marubozu là “tóc hói hoặc ít tóc” (Rhoads, 2008, trang 74). Một Marubozu bị hói hoặc có ít lông vì Marubozu không có bóng trên hoặc bóng dưới, hoặc ít nhất là bóng trên và/hoặc bóng dưới rất nhỏ. Đây là hình thức cực đoan nhất của nến tăng giá bởi vì phe mua chiếm ưu thế từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa; phe bán không thể đẩy giá xuống dưới mức giá mở cửa và phiên giao dịch kết thúc với việc phe mua vẫn mua đẩy giá lên cho đến khi đóng cửa.

Mô hình nến Marubozu tăng giá khi đóng cửa

Một phiên bản ít tăng giá hơn, nhưng vẫn tăng giá, là Marubozu tăng giá khi kết thúc nến. Với Marubozu đóng cửa, giá đã được mở cửa, nhưng trong phiên giao dịch, phe bán có thể đẩy giá đủ thấp để tạo ra mức thấp mới; tuy nhiên, những người đầu cơ giá lên đã quay trở lại và tiếp tục mua và tăng giá cho đến cuối ngày. Marubozu đóng cửa không có bóng trên vì đóng cửa phiên giao dịch cũng là mức cao của phiên giao dịch.

Mô hình nến Marubozu tăng giá khi mở cửa

Phiên bản cuối cùng của Marubozu tăng giá là Marubozu tăng giá khi mở cửa nến. Marubozu này mở cửa và tiếp tục cao hơn trong suốt cả ngày, không bao giờ thấp hơn giá mở cửa. Thật không may cho những người đầu cơ giá lên, giá tăng đến mức mà những người đầu cơ giá xuống xuất hiện và đủ mạnh để đẩy giá xuống thấp hơn khi đóng cửa. Thực tế là phe bán có thể sở hữu đủ sức mạnh để đẩy giá xuống thấp hơn làm cho mô hình nến này ít tăng giá hơn so với mô hình Marubozu thông thường, nơi phe mua bắt đầu ngày mới trong sự kiểm soát và kết thúc ngày trong sự kiểm soát.

Mô hình nến Marubozu giảm giá

Ngược lại, Marubozu giảm giá  xảy ra khi giá mở cửa và ngay lập tức có lực bán, đợt bán tháo này tiếp tục cho đến khi đóng cửa khi áp lực bán từ phe gấu khiến giá đóng cửa ở mức thấp nhất của phiên giao dịch. Marubozu giảm giá không được có bóng trên hoặc bóng dưới.

Mô hình nến Marubozu giảm giá khi đóng cửa

Marubozu này mở cửa, nhưng trong phiên giao dịch, những người đầu cơ giá lên có thể tăng cao hơn so với giá mở cửa và tạo ra một bóng trên; tuy nhiên, phe bán tiếp quản và trong phần còn lại của phiên giao dịch, phe bán đẩy giá xuống khiến giá đóng cửa cũng trở thành mức thấp của phiên giao dịch.

Mô hình nến Marubozu giảm giá khi mở cửa

Mặc dù vẫn giảm giá mạnh, nhưng Marubozu giảm giá khi mở cửa thì ít giảm hơn so với hai Marubozu trước đó vì trong phiên giao dịch, phe mua có thể đẩy lùi phe bán, do đó đẩy giá đóng cửa cao hơn mức thấp đạt được trong phiên.

Thông thường, một nến duy nhất là không đủ lý do để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, có những trường hợp khi một nến duy nhất có thể cung cấp xác nhận về đường hỗ trợ hoặc kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động hoặc điểm đột phá.

Ví dụ nến tăng giá xác nhận vùng hỗ trợ

Trong biểu đồ trên của S&P 500 Exchange Traded Fund (ETF), đường hỗ trợ màu xanh lam được xác nhận bằng các thanh nến tăng giá lớn. Có thể suy ra từ những nến tăng giá lớn này rằng phe mua hoàn toàn kiểm soát thị trường ở mức giá xung quanh vùng hỗ trợ. Một nhà giao dịch có hiểu biết cũng sẽ nhận thấy rằng hai thanh nến tăng giá mạnh này đã tạo ra một mô hình biểu đồ hai đáy.

Ví dụ nến giảm giá xác nhận vùng kháng cự

Biểu đồ trên của Energy SPDR ETF (XLE) cho thấy rằng bất cứ khi nào giá đạt đến vùng kháng cự, được hiển thị bằng đường màu xanh ở trên, phe gấu sẽ bán và có thể tạo ra các nến giảm giá dài hướng xuống dưới đường kháng cự. Có thể suy ra từ biểu đồ rằng phe mua không thể hoặc không sẵn sàng cố gắng đẩy giá cao hơn qua vùng kháng cự hoặc phe bò bị áp đảo bởi áp lực bán của phe gấu. Dù bằng cách nào, vùng kháng cự đã được bảo vệ và giữ nguyên vẹn.

Ví dụ nến tăng giá xác nhận đường xu hướng tăng

Biểu đồ trên của Dow Jones Industrial Index ETF (DIA) cho thấy rằng mỗi khi giá đạt đến đường xu hướng dốc lên thì một nến tăng giá lớn được hình thành. Những người đầu cơ giá lên rất sẵn lòng mua chỉ số Công nghiệp Dow Jones tại đường xu hướng này và có thể giữ nguyên xu hướng tăng. Tương tự, phe bán không muốn hoặc không thể bán vào khu vực của đường xu hướng dốc lên, do đó giữ cho xu hướng tăng không bị phá vỡ.

Ví dụ nến giảm giá xác nhận đường xu hướng giảm

Lưu ý trong biểu đồ trên của Silver ETF (SLV) rằng giá di chuyển lên trên đường xu hướng giảm đã gặp phải các nến giảm giá lớn. Trên thực tế, mọi nến giảm giá lớn nằm dưới đường xu hướng giảm đều tạo tiền đề cho ít nhất một tuần giá thấp hơn tiếp theo.

Ví dụ nến tăng giá xác nhận đường trung bình di động

Các thanh nến tăng giá có thể được sử dụng để xác nhận tính hợp lệ của các đường hỗ trợ trung bình động phổ biến. Trong biểu đồ trên của Energy SPDR Index ETF (XLE), đường trung bình động đơn giản 50 ngày thường được sử dụng đã được xác nhận nhiều lần bởi các thanh nến tăng giá lớn. Mỗi khi giá di chuyển vào khu vực của đường trung bình động 50 ngày dốc lên, những người đầu cơ giá lên xuất hiện đẩy giá cao hơn và bắt đầu xu hướng tăng trong nhiều tuần trước khi quay trở lại đường trung bình động để một lần nữa được bảo vệ bởi một thanh nến tăng giá khác.

Ví dụ nến tăng phá vỡ vùng kháng cự ở đỉnh

Một nến tăng giá lớn vượt qua mức kháng cự phía trên có thể báo hiệu mức kháng cự cuối cùng đã bị phá vỡ. Đặc biệt khi kết hợp với khối lượng lớn, một nến tăng giá lớn xuyên qua ngưỡng kháng cự phía trên có thể báo hiệu rằng một xu hướng tăng giá mới sắp bắt đầu. Hợp nhất 7 tháng trong ETF vàng (GLD) đã bị phá vỡ với một nến tăng giá lớn. Những nhà đầu cơ giá xuống không thể đẩy lùi sự thể hiện mạnh mẽ này của những nhà đầu cơ giá lên, và trong vài tháng tiếp theo, xu hướng gần như hoàn toàn đi lên.

Ví dụ nến giảm giá phá vỡ vùng hỗ trở ở đáy

Biểu đồ trên của S&P 500 ETF (SPY) cho thấy một nến giảm giá lớn xuyên qua đường hỗ trợ và đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ. Trên thực tế, nến phá vỡ vùng hỗ trợ là một Marubozu giảm giá khi đóng cửa, nghĩa là phe bán đẩy giá xuống đến cuối giao dịch, phe bò không thể hoặc không muốn bước vào để mua tại vùng hỗ trợ như họ đã làm trước đây. Đây là một dấu hiệu cho thấy hiện trạng sắp thay đổi, điều này đã được xác nhận bằng sự sụt giảm mạnh trong vài ngày giao dịch tiếp theo. Cũng lưu ý nến tăng vào ngày hôm sau – nến tăng không thể vượt lên trên đường hỗ trợ vừa bị phá vỡ. Trên thực tế, những người đầu cơ giá xuống hiện sẵn sàng bán hoặc bán khống để bảo vệ đường hỗ trợ lịch sử này, đường này hiện trở thành vùng kháng cự ở đỉnh.

Ví dụ nến tăng giá đóng vai trò như vùng hỗ trợ mới

Đôi khi một đợt tăng giá mạnh di chuyển lên trên dẫn đến một thanh nến tăng giá lớn có thể bị lạm dụng, di chuyển quá nhanh và quá xa và trở nên quá mua. Tuy nhiên, có những lúc nến tăng giá lớn này có thể đóng vai trò hỗ trợ cho những mức giá thoái lui này. Biểu đồ trên của Gold ETF (GLD) cho thấy hai trường hợp nến tăng giá lớn đóng vai trò hỗ trợ giá theo thời gian. Như đã được đề cập trước đây, một nến tăng giá lớn được tạo ra khi giá đạt đến mức mà phe mua cảm thấy tự tin mua vào và phe bán không sẵn sàng hoặc không có khả năng đẩy giá xuống thấp hơn. Khi giá sau đó đạt đến mức giá tương tự, những người đầu cơ giá lên lại cảm thấy tự tin để mua; do đó, xác nhận một vùng hỗ trợ.

Ví dụ nến giảm giá đóng vai trò như vùng kháng cự mới

Các nến giảm giá dài thường bị bán quá mức và do đó có thể đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, nến giảm giá lớn đôi khi có thể được sử dụng làm mức kháng cự mới. Có thể suy ra từ một nến giảm giá lớn, phe gấu đã tự tin bán khi mở cửa tạo nến giảm giá lớn; Ngoài ra, những người đầu cơ giá lên không thể hoặc không muốn mua và do đó những người đầu cơ giá xuống có thể bán mà không gặp nhiều phản đối trong suốt cả ngày giao dịch. Khi giá bắt đầu di chuyển lên theo thời gian khi tiến vào các mức giá mà nến giảm giá dài được hình thành, mức giá tương tự cuối cùng cũng đạt được khi trước đó phe gấu có thể bán mạnh và phe mua không thể đẩy giá cao hơn. Do đó, một vùng kháng cự ở đỉnh được tạo ra. Biểu đồ trên của Utility SPDR (XLU) minh họa cách mở đầu của nến giảm giá dài đóng vai trò là ngưỡng kháng cự đối với giá trong tương lai.

Nguồn tham khảo:

  1. Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.
  2. Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
  3. The Pattern Site. (2008). Bulkowski’s Measure Rule. Retrieved June 1, 2012, from http://thepatternsite.com/measure.html

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét