Mô hình nến Rising Three Methods tăng giá tiếp diễn

Mô hình nến Rising Three Methods tăng giá là một mô hình gồm 5 nến tăng tiếp diễn. Nến đầu tiên là một nến tăng lớn diễn ra trong một xu hướng tăng. Sau đó, một nhóm từ hai đến bốn thân nến nhỏ (tăng hoặc giảm) rút lui trong phạm vi giá được thiết lập bởi thân nến tăng thực của ngày đầu tiên. Nến cuối cùng của mô hình là một nến tăng giá lớn khác đóng cửa trên giá đóng cửa của ngày đầu tiên. Về mặt kỹ thuật, nến tăng giá của ngày cuối cùng sẽ tạo khoảng trống trên giá đóng cửa của nến nhỏ của ngày hôm trước. Nison (1991, p. 137) gợi ý rằng mô hình này sẽ có ý nghĩa hơn nếu khối lượng trên nến tăng của ngày đầu tiên và nến tăng của ngày cuối cùng có khối lượng cao hơn các nến nhỏ của ngày giữa.

Mô hình nến Falling Three Methods giảm giá tiếp diễn

Mô hình nến Falling Three Methods giảm giá là một mô hình gồm 5 nến giảm tiếp diễn. Nến đầu tiên là một nến giảm giá lớn diễn ra trong một xu hướng giảm. Sau đó, một nhóm gồm hai đến bốn thân nến nhỏ (tăng hoặc giảm) từ từ đi lên trong phạm vi giá được thiết lập bởi thân nến giảm giá thực của ngày đầu tiên. Nến cuối cùng của mô hình là một nến giảm giá lớn khác đóng cửa dưới giá đóng cửa của ngày đầu tiên. Nến giảm giá của ngày cuối cùng sẽ có khoảng trống dưới mức đóng cửa của nến nhỏ của ngày hôm trước. Nison (1991, p. 137) cho rằng mô hình này sẽ có ý nghĩa hơn nếu khối lượng trên nến giảm giá của ngày đầu tiên và nến giảm giá của ngày cuối cùng có khối lượng cao hơn khối lượng của nến nhỏ ở giữa ngày.

Ví dụ minh họa mô hình nến Rising Three Methods

Biểu đồ trên của Google (GOOG) minh họa mô hình nến Rising Three Methods tăng giá tiếp diễn. Ngày đầu tiên là một nến tăng giá lớn. Ngày thứ hai là một mô hình nến Con Xoay nhỏ đóng bên trong thân nến tăng của ngày đầu tiên. Ngày thứ ba là một nến xoay nhỏ khác thấp hơn thân thực của ngày hôm trước. Ngày thứ tư là một Doji nhỏ và nó cũng đóng cửa bên trong thân thực của ngày đầu tiên. Ngày thứ năm của mô hình là một nến tăng giá lớn mở cửa trên giá đóng cửa của nến Doji của ngày thứ tư và kết thúc ngày bằng cách đóng cửa trên giá đóng cửa của nến tăng giá của ngày đầu tiên. Biểu đồ của Google tiếp tục xu hướng cao hơn trước đó.

Ví dụ minh họa mô hình nến Rising Three Methods kết hợp với khối lượng

Biểu đồ trên của Exxon Mobil (XOM) minh họa khối lượng trên nến tăng của ngày đầu tiên và cuối cùng cao hơn khối lượng của các nến ở giữa cho thấy rằng mô hình này hiệu quả. Khối lượng thấp hơn trên các nến giảm giá nhỏ ở giữa cho thấy rằng thị trường vừa mới nghỉ ngơi trước khi nến tăng giá lớn có khối lượng cao hơn vào ngày hôm sau.

Ví dụ minh họa mô hình nến Falling Three Methods

Biểu đồ trên của 3M (MMM) cho thấy mô hình nến Falling Three Methods giảm giá tiếp diễn. Lưu ý cách thanh nến giảm giá lớn phá vỡ dưới mức thấp nhất của khu vực hợp nhất của nến nhỏ trước đó và tạo ra mức thấp mới. Theo sau nến giảm giá lớn, xuất hiện ba nến nhỏ tăng giá, tất cả đều đóng cửa bên trong thân nến đầu tiên. Ngày cuối cùng của mô hình là một nến giảm giá lớn mở cửa bên dưới giá đóng cửa của nến ngày hôm trước và kết thúc ngày với giá đóng cửa dưới giá đóng cửa của nến giảm giá đầu tiên.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

How to make money online with Affiliate Marketing

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét