Mô hình nến Khoảng Trống GAP Tăng Tasuki

Mô hình nến Khoảng Trống GAP Tăng Giá Tasuki là một mô hình tăng tiếp diễn gồm ba nến xảy ra trong một xu hướng tăng. Ngày đầu tiên là một nến tăng giá. Ngày thứ hai là một nến tăng nhỏ hơn tạo khoảng trống so với ngày hôm trước. Ngày thứ ba là một nến giảm mở cửa bên trong thân nến thứ hai và đóng cửa bên dưới thân nến thứ hai và lấp đầy khoảng trống GAP. Tốt hơn là nến tăng của ngày thứ hai và nến giảm của ngày thứ ba có cùng kích thước. Theo Nison (1991, p. 129), việc đóng nến giảm giá của ngày thứ ba là một tín hiệu mua. Hãy nhớ rằng khoảng trống hoặc cửa sổ đóng vai trò hỗ trợ cho việc điều chỉnh; do đó, mua vào tại giá đóng cửa của ngày thứ ba nằm trong phạm vi giá của cửa sổ, chỉ đặt cược vào cửa sổ đóng vai trò hỗ trợ và xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Mô hình nến Khoảng Trống GAP Giảm Tasuki

Mô hình nến Khoảng Trống GAP giảm giá Tasuki là một mô hình giảm tiếp diễn gồm ba nến xảy ra trong một xu hướng giảm giá. Ngày đầu tiên là một nến giảm giá. Ngày thứ hai là một nến giảm giá nhỏ hơn có khoảng cách GAP giảm so với ngày hôm trước. Ngày thứ ba là một nến tăng mở cửa bên trong thân nến thứ hai và đóng cửa bên trên thân nến thứ hai và lấp đầy khoảng trống. Tốt hơn là nến giảm giá của ngày thứ hai và nến tăng giá của ngày thứ ba có cùng kích thước. Rhoads (2008, trang 241) gợi ý rằng giá đóng cửa của nến tăng giá ngày thứ ba là nơi để bắt đầu bán. Một lần nữa, theo logic thì cửa sổ trong xu hướng giảm hoạt động như một vùng kháng cự. Nến tăng giá ngày thứ ba đóng cửa trong vùng kháng cự đó và do đó, một nhà giao dịch bán khống ở đó kỳ vọng vùng kháng cự sẽ được giữ vững và xu hướng tiếp tục đi xuống.

Ví dụ minh họa mô hình nến Khoảng Trống GAP Tăng Tasuki

Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) minh họa mô hình nến tăng tiếp diễn Khoảng Trống GAP Tăng Tasuki. Một nến tăng giá (ngày đầu tiên) được theo sau bởi một khoảng trống GAP tăng giá và một nến tăng giá khác (ngày thứ hai). Nến của ngày thứ ba là một nến giảm giá sử dụng đường trên của cửa sổ GAP làm hỗ trợ. Nói chung, một nhà giao dịch giá lên sẽ mua vào cuối nến giảm giá của ngày thứ ba. Trên biểu đồ cụ thể này, nhà giao dịch sẽ thực hiện một giao dịch rất có lãi khi thị trường đi lên.

Ví dụ minh họa mô hình nến Khoảng Trống GAP Giảm Tasuki

Biểu đồ trên của Silver ETF (SLV) cho thấy một mô hình giảm giá tiếp diễn Khoảng Trống GAP Giảm Tasuki. Một nến giảm giá (ngày thứ nhất) được theo sau bởi một nến giảm giá khác (ngày thứ hai) có chênh lệch thấp hơn. Ngày thứ ba là một nến tăng giá tăng vào các mức giá của khoảng trống GAP. Giá đóng cửa của ngày thứ ba sẽ là nơi một nhà giao dịch bán khống. Xu hướng tiếp tục đi xuống, nhưng có nhiều lần kiểm tra lại cửa sổ GAP đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét