Mô hình nến Doji Chuồn Chuồn

Doji Chuồn Chuồn là một nến Doji tăng báo hiệu khả năng đảo chiều tăng sau một xu hướng giảm trước đó. Doji Chuồn Chuồn được tạo ra khi giá mở và giá đóng bằng nhau và có bóng dưới dài và không có bóng trên (mặc dù bóng nến trên rất nhỏ cũng không làm mất hiệu lực của mẫu hình). Với Doji Chuồn Chuồn, thị trường mở cửa và phe bán có thể đẩy giá xuống giống như họ đã từng làm với xu hướng giảm trước đó; Tuy nhiên, một mức giá đã đạt được khi những người đầu cơ giá lên sẵn sàng và có thể đẩy giá lên trở lại. Khi giá trở lại mức mà chúng đã mở, nến Doji Chuồn Chuồn đã hoàn tất. Thường thì bóng dưới của Doji Chuồn Chuồn đóng vai trò như một vùng hỗ trợ cho giá trong tương lai vì bóng dưới nằm trong khu vực mà phe mua sẵn sàng chống lại phe bán và mua để đẩy giá lên cao hơn.

Đối lập với Doji Chuồn ChuồnDoji Bia Mộ.

Nhận tín hiệu từ: Memberships on Youtube

Ví dụ minh họa mô hình nến Dragonfly Doji

Biểu đồ trên của Silver ETF (SLV) cho thấy một Doji Chuồn Chuồn ở dưới cùng của một xu hướng giảm và sau đó đảo chiều đi lên. Bóng dưới dài cho biết các mức giá mà tại đó phe mua tham gia vào thị trường và có thể đẩy lùi phe bán và trả giá về mức giá mở cửa trong ngày. Do đó, bóng dưới dài sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ cho các nhà đầu cơ giá lên trong tương lai.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét