Mô hình nến Đỉnh Tháp

Đỉnh Tháp là một mô hình đảo chiều xảy ra ở mức giá cao. Thông thường, một hoặc nhiều nến tăng giá dài được theo sau bởi một vài nến thân nhỏ hơn và sau đó mô hình được hoàn thành với một hoặc nhiều nến giảm giá lớn . (Các) nến tăng ở phía bên trái và (các) nến giảm ở phía bên phải tạo thành hai mặt của tháp và các thân nến nhỏ tạo thành phần mái của tháp.

Mô hình nến Đáy Tháp

Đáy Tháp là một mô hình đảo chiều xảy ra ở mức giá thấp. Có một hoặc nhiều nến giảm giá dài, theo sau là một vài nến có thân nhỏ hơn và sau đó kết thúc bằng một hoặc nhiều nến tăng giá lớn. Các nến giảm giá ở phía bên trái và các nến tăng giá ở phía bên phải tạo thành hai mặt của tháp và các nến có thân nến nhỏ hơn tạo nên phần sàn của tháp.

Ví dụ minh họa mô hình nến Đỉnh Tháp

Mô hình nến Đỉnh Tháp được minh họa ở trên trên biểu đồ của Energy SPDR (XLE). Một nến tăng giá lớn tạo ra mức cao mới cho xu hướng tăng và theo sau là 5 nến có thân tương đối nhỏ. Mức thấp nhất được tạo bởi những thân nến nhỏ này đã bị xuyên thủng bởi thân nến giảm giá lớn tạo nên phía bên phải của “tháp”. Biểu đồ trên thực sự là một mô hình Vai Đầu Vai, trong đó phần “đầu” của mô hình được tạo ra bởi sự hình thành Đỉnh Tháp giảm giá.

Ví dụ minh họa mô hình Đáy Tháp

Biểu đồ trên của S&P 500 SPDR ETF (SPY) cho thấy một nến giảm giá lớn (phía bên trái của tháp) theo sau là bốn nến giảm giá tương đối nhỏ hơn. Mô hình Đáy Tháp được hoàn thành bởi nến tăng giá lớn (phía bên phải của tháp) đóng cửa ở cùng mức giá mà nến giảm giá đã mở năm ngày trước đó.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét