Mô hình Đỉnh và Đáy Nhíp

Mô hình nến Đỉnh Nhíp là gồm nhiều nến trong đó mức cao của các nến đó bằng nhau. Ngược lại, Đáy Nhíp là gồm nhiều nến trong đó mức thấp nhất của các nến đó bằng nhau. Các chân nến tạo đỉnh hoặc đáy nhíp có thể được làm bằng thân hoặc bóng hoặc doji thực. Theo Nison (1991, trang 88), mô hình Nhíp không nên được coi là các mô hình đảo chiều quan trọng, mà nên được kết hợp với các mô hình nến khác.

Ví dụ minh họa mô hình Đỉnh & Đáy Nhíp

Biểu đồ trên của Gold ETF (GLD) cho thấy các mô hình nến khác có thể tuân theo khái niệm Tweezer Top và Tweezer Bottom như thế nào. Ví dụ đầu tiên là một mô hình Bao Trùm Giảm giá trong đó mức cao nhất của nến giảm giá ngày thứ hai tương đương với mức cao nhất của ngày hôm trước. Tiếp theo là một mô hình Harami trong đó mức cao của nến giảm giá nhỏ của ngày thứ hai gần bằng mức cao của nến tăng giá của ngày đầu tiên. Ví dụ tiếp theo cho thấy mức thấp nhất của bốn chân nến bằng nhau với một vài mô hình Búa kiểm tra hỗ trợ bóng dưới. Sau đó là một ví dụ về mô hình Bao Trùm Giảm giá khác, minh họa mức cao của ngày thứ hai bằng với mức cao của ngày đầu tiên. Cuối cùng, một mẫu hình Xuyên Thấu đã sửa đổi được hiển thị khi các mức thấp tương đương nhau.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Copy Signals Future và Spot Crypto: Copy Signals Crypto

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét