Mô hình nến Đỉnh Bánh Bao – Dumpling Top

Mô hình nến Đỉnh Bánh Bao xảy ra khi các thân nến thực nhỏ từ từ tăng lên và sau đó di chuyển theo hướng từ đi ngang sang hướng đi xuống. Mô hình Đỉnh Bánh Bao hoàn thành khi có một thanh nến giảm giá tạo khoảng trống GAP giảm từ các thanh nến khác.

Mô hình nến Đáy Chảo Rán – Fry Pan Bottom

Đối lập với mô hình Đỉnh Bánh Bao là mô hình Đáy Chảo Rán. Đáy Chảo Rán xảy ra khi các thân nến thực nhỏ từ từ di chuyển xuống dưới và sau đó di chuyển theo hướng đi ngang sang hướng đi lên. Mô hình Đáy Chảo Rán hoàn thành khi một thanh nến tăng giá tạo khoảng trống GAP tăng so với phần còn lại của các thanh nến.

Ví dụ minh họa mô hình nến Đỉnh Bánh Bao

Biểu đồ trên của Proctor & Gamble (PG) minh họa một mô hình nến Đỉnh Bánh Bao. Lưu ý cách đỉnh trong biểu đồ trên chứa nhiều thân nến nhỏ chủ yếu là đi ngang. Điều này cho thấy rằng cả phe bò và phe gấu đều không ai kiểm soát vùng tích lũy này. Khi một nến giảm giá mạnh tạo khoảng cách GAP xuống (được minh họa bằng hai đường màu xanh lam trên biểu đồ) ra khỏi vùng tích lũy, mô hình Đỉnh Bánh Bao được xác nhận và giá sẽ tiếp tục đi xuống, trong ví dụ này của Proctor & Gamble, giá đi theo xu hướng giảm.

Ví dụ minh họa mô hình nến Đáy Chảo Rán

Biểu đồ của Intel (INTC) cho thấy một ví dụ về mô hình nến Đáy Chảo Rán. Lưu ý tất cả các thân nến nhỏ nằm trong vùng đi ngang sau khi giá giảm. Đáy Chảo Rán đã được xác nhận khi một nến tăng giá lớn tạo khoảng trống GAP lên (được minh họa bằng hai đường màu xanh lam trên biểu đồ) và nằm ngoài vùng tích lũy.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

Quỹ Forex Prop Firms dễ chinh phục nhất là: MyFundedFXThe5ers

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét