Mô hình nến Ba Người Lính Trắng tiến lên

Ba Chàng Lính Trắng tiến lên là một mô hình nến tăng giá xuất hiện ở các vùng giá thấp và gợi ý giá cao hơn sau đó. Mỗi trong số ba nến tăng giá sẽ mở cửa ở mức giá nằm trong thân nến thực của nến tăng giá trước đó và nến tăng giá sẽ đóng cửa gần mức giá cao nhất của chính nó. Về cơ bản, giá mở, cao, thấp và đóng của nến tăng của Ba Chàng Lính Trắng phải cao hơn giá mở, cao, thấp và đóng của nến tăng của ngày hôm trước.

Ví dụ minh họa mô hình nến Three White Soldiers

Biểu đồ trên của Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho thấy một ví dụ về biểu đồ nến Ba Chàng Lính Trắng. Ba thanh nến tăng giá bật lên từ vùng hỗ trợ. Lưu ý cách mỗi trong số ba nến tăng đóng cửa gần mức giá cao nhất của chính nó, do đó có bóng trên rất nhỏ. Ngoài ra, mỗi chân nến tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn so với đỉnh và đáy của nến trước đó.

Nguồn tham khảo:

  1. Nison, S. (2003) The Candlestick Course. Hoboken: John Wiley & Sons.
  2. Nison, S. (1994) Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed. New York: John Wiley & Sons.
  3. Nison, S. (1991) Japanese Candlestick Charting Techniques. New York: New York Institute of Finance.
  4. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting For Dummies. Hoboken: Wiley Publishing.
  5. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Candlestick Patterns Library.

Copyright @ www.finvids.com

How to make money online with Affiliate Marketing

Về tác giả

Thành Long

Tư vấn Đầu tư & Định cư Châu Âu https://www.dinhcu.live
Chat https://t.me/DinhCuLive

Ủng hộ Thành Long qua các sàn giao dịch uy tín:
Sàn Binance https://bit.ly/VuaBinance
Sàn Germini https://bit.ly/SanGemini
Sàn ThinkMarkets https://bit.ly/SanThinkMarkets
Sàn ICMarkets https://bit.ly/SanICMarkets
Nhận tiền qua Deel https://bit.ly/DraveDeel

Group hỗ trợ:
Invest https://t.me/DraveFi
FX Fund https://t.me/DraveFund

Tài liệu học tập https://bit.ly/tieulongfx

Video https://www.youtube.com/@DraveTV

Donate:
BSC: 0xBe4Bf11b0629734361f2cAC750e2c971dEBDD592
TRC: TAUACf2kWC5mbGgwiz2rQiTR21s7cvw6Gd

Viết nhận xét